top of page
PRIVACYBELEID CLARITY MANAGEMENT

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Clarity Management. U dient zich ervan bewust te zijn dat Clarity Management niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Clarity Management respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Clarity Management, gevestigd aan Essendreef 48,  2831 XN Gouderak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Clarity Management
Essendreef 48
2831 XN Gouderak
Telefoon: 0612776691

 

De heer J.B. van Lienden is de Functionaris Gegevensbescherming van Clarity Management. Hij is te bereiken via privacy@claritymanagement.nl

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Clarity Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers;
– E-mailadres;
– Locatiegegevens;
– Bankrekeningnummer.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Clarity Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Clarity Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 
Geautomatiseerde besluitvorming

 

Clarity Management neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clarity Management) tussen zit.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Clarity Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of wettelijk verplicht zijn.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

 

Clarity Management verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Waar worden uw gegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden door Clarity Management altijd binnen de EU/EER verwerkt. De door ons gebruikte systemen zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

 
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Clarity Management gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om bijvoorbeeld de website goed te laten werken en te kijken wie ons bezoekt maar niet om personen te identificeren of persoonsgegevens vast te leggen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clarity Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@claritymanagement.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Clarity Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Clarity Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@claritymanagement.nl

bottom of page